norrländsk kunskap som aldrig rostar
För kvalitet i hela processen
Föregående bild
Nästa bild

ÖMV – ett gediget företag med erfarenhet och utveckling


ÖMV är ett framåtsiktande företag med starka rötter. I mer än sextio år har vi utvecklat, tillverkat och levererat processutrustning till en lång rad industrier och våra produkter finns i anläggningar över hela världen.

säkra produkter
av hög kvalitet

Allt vi bygger, cisterner, tankar och värmeväxlare, tillverkas efter egen konstruktion och ritning – utifrån dina behov och specifikationer. Vi tillverkar allting så långt som möjligt i vår verkstad för transport ut till dig som kund. Med kontroll i alla steg levererar vi säkra produkter av hög kvalitet i rätt tid.

Site service team på plats

Genom vårt kunniga site service team kan vi även erbjuda montage, rivning och reparation på plats hos kund.

Vi har erfarenhet av och kunskap om  en mängd olika branschnormer inklusive Europeiska tryckkärlsdirektivet, PED och ASME är vår vardag.  

För industrier där högt tryck är vardag

När trycket är högt både hos dig och i dina tryckkärl hanterar vi pressen. Vi är vana att leverera både snabbt och säkert. Som kund hos oss kan du alltid kontakta aktuell projektledare för att få veta hur projektet går framåt och du erbjuds alltid besiktning innan leverans.

Några av de krävande branscher där vi har särskilt stor erfarenhet av stora projekt är dessa:

Glow light of petrochemical industry on sunset.

Massa och papper

Vi kan de krav som ställs på cisterner och tryckkärl inom massa- och pappersindustrin och har levererat kondensatorer, tubvärmeväxlare, kalorisatorer, filtrat-, såpa-, lut- och massatankar till en lång rad företag inom massa- och pappersindustrin.

Kemi

Processindustri har varit vår specialitet i generationer och otaliga är de tryckkärl, kondensatorer, kokare och reaktorer vi har levererat till en rad kunder inom kemi-industrin.

Energi

Vi brinner för satsningar på grön energi och vill vara din partner i detta. Kolonner, cisterner och rökgas-kondensatorer är bara några av de leveranser vi genomfört till kunder inom denna sektor.