Framtiden rör oss alla

Jobba hos oss – ett växande företag med utvecklande jobb

ÖMV erbjuder ett varierande och självständigt arbete med korta beslutsvägar i en involverande miljö.

En arbetsplats med möjligheter

Då vi själva ansvarar för allt från design och produktion till kvalitet, projektledning och leverans, trivs problemlösare och lagspelare hos oss. 

Som medarbetare inom produktionen kan du arbeta i våra egna lokaler, men även som en del av site-service-teamet  som åker ut på plats hos kunder i Sverige.

Våra skickliga hantverkare och svetsare är licensierade med flertalet certifikat med möjlighet att vidareutveckla. Alla anställda har möjlighet till utbildning och att ta del av koncerngemensamma utbildningsprogram.

vi utvecklas tillsammans

I och med att vi tillverkar från ax till limpa har vi både egen konstruktion, kvalitetavdelning, sälj och marknad, inköp och produktion med bl a svetsare, beredare CNC-operatörer m.m.  Vi jobbar nära kund och det är ett varierande jobb.

Våra kärnvärden

Som en del av OSTP koncernen har vi  också en varaktig anda som är rotad i gemenskap, med gemensamma värderingar och principer som lägger grunden för delad framgång. Det börjar med vårt kompromisslösa fokus på säkerhet – som går före allt annat.

Men det handlar också om möjligheter och välmående.