kvalitet – ett kärnvärde

Vi har erfarenhet av och kunskap om en mängd olika branschnormer och Europeiska tryckkärlsdirektivet, PED och ASME är vår vardag. 

När kraven är höga kan du lita på att vi har har koll på nya regler och är certifierade enligt de normer och standarder som behövs. 

 

våra produkter uppfyller kraven

När våra kunder vänder sig till oss så förväntar de sig att produkterna uppfyller de krav som ställs i de applikationer och förutsättningar de skall användas. Dokumentation är en lika viktig del av leveransen inte bara för dess funktion utan också för att uppfylla myndighetskrav.

Design enligt standard

En viktig del för oss är att ständigt förbättra oss och alla våra medarbetare är engagerade i arbetet ständiga förbättringar
inom formerna 5S och Route to Worldclass.

Vi designar våra värmeväxlare utifrån TEMA standarden och de designkoder vi på ÖMV har lång erfarenhet av. 

 

Våra certifikat: